PZ Cormay zwiększa sprzedaż oraz inwestuje w rozwój

Biotechnologiczna Grupa zakończyła I półrocze z 5-proc. wzrostem przychodów i 8-proc. poprawą na poziomie zysku brutto ze sprzedaży. Cormay inwestuje w długoterminowy rozwój, zarówno poprzez realizację inicjatyw pozwalających na zwiększanie potencjału sprzedażowego, jak również przebudowę fundamentów działalności.

piątek, 15 września 2023 r.

W II kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody Cormaya wyniosły 23,6 mln zł (+9,8 proc. r/r). Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 8 proc. do 9,6 mln zł, a strata netto zmniejszyła się z 3,5 mln zł do 1,7 mln zł. W całym I półroczu br. przychody zwiększyły się o blisko 5 proc. do 43,8 mln zł, co przełożyło się na 8-proc. wzrost zysku brutto ze sprzedaży do 17,9 mln zł. EBITDA wyniosła 0,85 mln zł wobec 0,38 mln zł z I półrocza 2022 roku. Strata netto zmniejszyła się z 5,9 mln zł do 0,37 mln zł.

- W raportowanym okresie realizowaliśmy cel dalszego wzrostu przychodów i poprawy rentowności – po raz kolejny osiągnęliśmy rekordowy poziom sprzedaży. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 5%, osiągając za pierwsze półrocze wynik 43,8 mln zł. Jednocześnie udało się nam osiągnąć znacznie wyższe tempo wzrostu zysku brutto ze sprzedaży. Dodatkowo, dzięki priorytetyzacji działań i zwiększonej kontroli kosztów, wypracowaliśmy 0,85 mln zł EBITDA – komentuje w raporcie półrocznym Marcin Sieczek, prezes PZ Cormay.

Grupa rozwija działalność zgodnie z wypracowanymi w ostatnich miesiącach priorytetami i strategicznymi kierunkami. Celem jest znaczące zwiększenie skali oraz osiągnięcie stabilnego poziomu rentowności Grupy w oparciu o rozwój w trzech kluczowych obszarach działalności. Pierwszy dotyczy przeskalowania biznesu dystrybucji bezpośredniej (w szczególności w Polsce), kolejny przyspieszenia wzrostu globalnej sprzedaży produktów pod własnymi markami Grupy, a trzeci powrotu do korzeni poprzez wykorzystanie komercyjnego potencjału know-how operacyjnego w obszarze biochemii i hematologii.

- Widzimy potencjał na rozwój Grupy na polskim rynku, zarówno w obecnym obszarze działalności, jak i z wykorzystaniem nowych produktów i usług. Już dziś stworzyliśmy solidne podstawy pod to, aby działalność Spółki w Polsce znacząco zwiększyła swój udział w wynikach Grupy i stała się jedną z głównych sił napędowych wzrostu w kolejnych latach. Oprócz istotnego wzmocnienia krajowego zespołu produktowego i sprzedażowego udało się nam również poszerzyć portfel dystrybuowanych produktów diagnostycznych z obszarów diabetologii, gazometrii oraz onkologii. Nasze działania znajdują już odzwierciedlenie w wynikach za pierwsze półrocze 2023 roku. Przychody ze sprzedaży krajowej zwiększyły się w tym okresie o ponad 9 proc., do 8,2 mln zł. Ponadto realizujemy już kolejne inicjatywy mające na celu kontynuację obserwowanego wzrostu w kolejnych kwartałach, a nawet jego przyspieszenie w kolejnych latach – dodaje Marcin Sieczek.

Władze spółki wskazują, że sprzedaż globalna, zarówno obecnie jak i w przyszłości, pozostanie głównym obszarem działalności. Grupa zamierza kontynuować ekspansję międzynarodową z wykorzystaniem zmodernizowanej i systematycznie wzbogacanej oferty analizatorów hematologicznych oraz biochemicznych. Ich komercjalizacja ma istotnie zwiększyć rynek zbytu produkowanych przez Grupę dedykowanych odczynników.  Kolejnym impulsem dla wzrostu sprzedaży zagranicznej ma być rozszerzenie oferty o nowe technologie. W pierwszej kolejności skoncentrowano wysiłki na wdrożeniu oferty produktowej w obszarze immunochemii, która umożliwi wejście w jeden z największych i najdynamiczniej rozwijających się segmentów diagnostyki in vitro.

- W obszarze hematologii, pomimo posiadania już w znacznym stopniu zmodernizowanego portfela produktów, w wynikach za pierwsze półrocze widzimy tylko niewielki wzrost sprzedaży. Naszym głównym celem jest zatem usprawnienie procesów dotarcia z ofertą do obecnych i nowych odbiorców oraz przyspieszenie procesów rejestracji wyrobów na kolejnych rynkach.

W przypadku oferty biochemicznej, w wynikach za pierwsze półrocze widzimy kontynuację dynamicznego, ponad 8% wzrostu sprzedaży, napędzanego przede wszystkich sprzedażą produktów z linii Accent. Strategiczne inicjatywy w tym obszarze koncentrują się na dotarciu do szerszej grupy odbiorców, jak również na wdrożeniu analizatorów o większej wydajności, zwiększając tym samym popyt na produkowane przez Grupę odczynniki – wskazuje prezes PZ Cormay.

W dłuższej perspektywie Cormay chce wrócić do korzeni działalności, jakim było tworzenie i produkcja własnych rozwiązań, zarówno na potrzeby zwiększania atrakcyjności oferty Grupy, jak również na rzecz zewnętrznych dostawców produktów diagnostycznych.

- Wkrótce zakończymy pracę nad wyborem opcji strategicznych pozwalających na maksymalizację wartości własnej platformy Equisse 400i. Znaczący potencjał widzimy również w produkcji kontraktowej, czy też w obszarze tzw. nearshoringu, który także w branży diagnostycznej zyskuje na popularności. Wiele czołowych firm diagnostycznych mających zaplecze operacyjne poza Europą w coraz większym stopniu będzie potrzebować produkcji lub logistyki zlokalizowanej w sercu kontynentu. W tym celu zdecydowaliśmy się na modernizację naszych zasobów produkcyjnych i logistycznych. W pierwszym półroczu wzbogaciliśmy naszą infrastrukturę o nowoczesny magazyn, który z sukcesem przeszedł ostatni audyt ISO. Dodatkowo, rozpoczęliśmy prace modernizacyjne w zakładzie produkcyjnym w Maryninie, których celem jest nie tylko dopasowanie obszaru produkcyjnego do coraz bardziej restrykcyjnych wymogów regulacyjnych, ale przede wszystkim zwiększenie mocy produkcyjnych, jak również stopniowe odnowienie urządzeń produkcyjnych i automatyzacja procesów. Prace pierwszego etapu postępują zgodnie z planem i jeszcze w tym roku spodziewamy się uzyskać moce produkcyjne wystarczające do obsłużenia długoterminowego wzrostu sprzedaży własnych odczynników, jak również stworzyć solidne podstawy pod produkcję dla podmiotów zewnętrznych – zaznacza Marcin Sieczek.

Realizacja planów wiąże się z istotnymi inwestycjami, z których część wpływa na bieżące wyniki Grupy.

- W pierwszej kolejności staramy się realizować inicjatywy strategiczne o najwyższych priorytetach, aby w sposób optymalny wykorzystywać finansowanie ze środków własnych Grupy, a w miarę realizacji wzrostu sprzedaży i rentowności aktywować kolejne inicjatywy rozwojowe. Równolegle aktywnie staramy się wykorzystać dostępne dotacje, jak również realizować politykę kontroli kosztów, której pozytywne efekty są już także widoczne w wynikach za pierwsze półrocze 2023 roku – podkreśla prezes PZ Cormay.

Zobacz inne aktualności CORMAY :


Marcin Sieczek kandydatem do Rady Nadzorczej PZ Cormay

Marcin Sieczek, prezes PZ Cormay, złożył rezygnację z pełnionej funkcji i będzie kandydował, z poparciem głównego akcjonariusza, do Rady Nadzorczej gi...

PZ Cormay pozyskał dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy

Biotechnoloczna spółka otrzyma od Zarządu Województwa Lubelskiego około 1,3 mln zł dofinansowania projektu (zgodnie z kwotą wnioskowaną), którego całk...

PZ Cormay może otrzymać 1,3 mln zł dofinansowania

Spółka biotechnologiczna została zakwalifikowana do dofinansowania projektu badawczp-rozwojowego, którego całkowity koszt jest szacowany na ponad 2 ml...

Wzrosła marża brutto ze sprzedaży PZ Cormay

Biotechnologiczna spółka wypracowała w I kwartale tego roku przychody na podobnym poziomie jak rok wcześniej, poprawiając rentowność brutto ze sprzeda...

Zobacz wywiady CORMAY :


Cormay: Pierwsze analizatory Equisse już w seryjnej produkcji

Dzięki sprzedaży aktywów spółka ma wystarczające środki, aby dokończyć strategiczne inwestycje dotyczące wprowadzenia na rynek nowych analizatorów bio...

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej na stronie Polityka cookies