Zysk netto Grupy Aplisens wzrósł o ponad połowę

Polski producent aparatury kontrolno-pomiarowej nie zwalnia tempa i notuje kolejny rok rekordowych wyników. Dynamiczny wzrost sprzedaży na większości rynków operacyjnych zapewnił w 2023 roku dwucyfrowy wzrost zysków. Aplisens wierzy, że kolejne lata przyniosą dalszy wzrost i umocnienie pozycji rynkowej.

piątek, 29 marca 2024 r.

W 2023 roku skonsolidowane przychody Aplisensa wzrosły r/r o ponad 10 proc. do poziomu 163,2 mln zł. Jeszcze szybciej rosły zyski. EBITDA zwiększyła się o blisko 43 proc., osiągając wartość 47,6 mln zł, a EBIT zanotował wzrost o 54,4 proc. do 40,2 mln zł. Należy dodać, że w 2022 roku wynik operacyjny był obciążony odpisem dotyczącym spółki zależnej w Rosji. Ubiegłoroczny zysk netto przekroczył 33 mln zł, co daje progres o ponad 59 proc. Marża EBITDA i netto uległy zwiększeniu o ponad 6 p.p. do odpowiednio 29,1 proc. i 20,2 proc. Na koniec grudnia ubiegłego roku Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 16,6 mln zł (+22,1 proc. r/r).

- Pomimo wyzwań rynkowych, jakie przyniósł rok 2023, zdołaliśmy nie tylko utrzymać, ale i znacząco zwiększyć swoją pozycję na rynku, co znajduje odzwierciedlenie w imponujących wynikach finansowych oraz strategicznych decyzjach. Wzrost wartości sprzedaży na większości rynków operacyjnych, w tym o 32 proc. na rynku krajowym, przyczynił się do osiągnięcia rekordowych przychodów. Trudne warunki polityczno-gospodarcze oraz kontynuacja konfliktu na terytorium Ukrainy nie przeszkodziły w wypracowaniu wysokich przychodów na rynkach eksportowych. Cieszy też solidny wzrost rentowności, co przełożyło się na osiągnięcie rekordowych zysków. Wierzymy, że kolejne lata przyniosą dalszy wzrost i umocnienie naszej pozycji na rynku, a Grupa Kapitałowa Aplisens będzie kontynuować swoją trajektorię wzrostu, generując wartość dla wszystkich interesariuszy – mówi Adam Żurawski, prezes Aplisens SA.

Grupa uzyskała na krajowym rynku 67,1 mln zł przychodów (+32 proc. r/r), co zapewniło 41-proc. udział w sprzedaży ogółem. Rynki Unii Europejskiej, stanowiące drugi co do wielkości obszar sprzedaży z 24,5-proc. udziałem, dołożyły ponad 40 mln zł (+21,5 proc. r/r). Najszybciej rosły rynki pozostałe, na których przychody wzrosły o blisko połowę do 26,6 mln zł, co jednocześnie zwiększyło ich udział w całkowitej sprzedaży do 16,3 proc.

- Wśród rynków pozostałych najbardziej obiecujące są: Wielka Brytania, Turcja, Korea Południowa, Pakistan, Tajwan, Australia, USA, Indie i Egipt. W ostatnim okresie obserwujemy również dynamicznie napływające zamówienia z Chindodaje Adam Żurawski.

Jedynym rynkiem, na którym Grupa odnotowała spadek przychodów był rynek WNP. Zmniejszenie sprzedaży o 36,3 proc. skutkowało spadkiem udziału w ogólnej strukturze sprzedaży do 18,1 proc., głównie z powodu utraty kontroli nad spółką zależną w Rosji. W obliczu bieżących wyzwań politycznych Aplisens przewiduje dalsze przesunięcia w strukturze przychodów na korzyść rynku krajowego i innych rynków eksportowych.

Z perspektywy 2023 roku jednym z najważniejszych wydarzeń było nabycie spółki APAR Control. Transakcja stanowi istotny krok w realizacji strategii rozwoju Grupy.

- Akwizycja ta pozwoliła nam na dalsze umacnianie naszej pozycji rynkowej oraz rozszerzenie oferty produktowej. APAR Control ze swoją bogatą ofertą przetworników, mierników i regulatorów, stanowi doskonałe uzupełnienie naszego portfolio, między innymi rozszerza naszą ofertę o pomiar kolejnej wielkości fizycznej - wilgotności. Średnioroczne obroty na poziomie ok. 11,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości ok. 2,2 mln zł świadczą o stabilności i potencjale tej inwestycji – podkreśla Adam Żurawski.

W całym 2023 roku nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły około 27 mln zł. Nie przeszkodziło to Aplisensowi wypłacić w ubiegłym roku dywidendy i przeprowadzić skupu akcji własnych. Na ten cel przeznaczono odpowiednio 8,8 mln zł oraz 2 mln zł.

- Jest to wyraz naszego zaangażowania w zapewnienie wartości dla naszych akcjonariuszy, co stanowi kluczowy element realizowanej strategii. Historycznie Spółka wypłaciła w postaci dywidend 53,8 mln zł, a na skup akcji własnych przeznaczyła 65 mln zł – wskazuje prezes Aplisens SA.

Począwszy od ubiegłego roku Aplisens realizuje nową strategię rozwoju na lata 2023-2025. Przyjęte cele finansowe zakładają wzrost przychodów ze sprzedaży do około 180 mln zł w 2025 roku, co oznacza poprawę o około 41 proc. względem roku 2022. Ambitne cele roczne przewidują dynamikę wzrostu przychodów na poziomie odpowiednio 11 proc., 12 proc. i 13 proc. Dla wyniku EBITDA założono wzrost do około 47 mln zł w 2025 roku, jednocześnie dążąc do poprawy wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE.

- Ubiegły rok pokazał, że nową strategię realizujemy zgodnie z planem. Jest to ścieżka, którą podążamy z determinacją, dostosowując działania do bieżących warunków rynkowych, aby zapewnić stabilny rozwój Grupy Aplisens – mówi Adam Żurawski.

W tym roku Aplisens obchodzi 10. rocznicę uruchomienia zakładu produkcyjnego w Radomiu, który jest kluczowym elementem infrastruktury produkcyjnej. Zakład ten specjalizuje się w produkcji przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień w wersji analogowej i inteligentnej, przepływomierzy elektromagnetycznych oraz sond głębokości. Realizowana jest także precyzyjna obróbka elementów i podzespołów mechanicznych ze stali kwasoodpornej, a produkowane komponenty znajdują zastosowanie w innych zakładach Spółki, przede wszystkim w Warszawie. W Radomiu działa ponadto Akredytowane Laboratorium Wzorcujące – Pracownia Przepływów, działające zgodnie z normą PN EN ISO/IEC 17025:2018-02, co gwarantuje najwyższą jakość i precyzję pomiarów.

 

Zobacz inne aktualności APLISENS :


Aplisens chce przeznaczyć na skup akcji własnych do 9 mln zł

Czerwcowe walne ma zdecydować o przeprowadzeniu kolejnego buy backu oraz wypłacie dywidendy. W sumie do akcjonariuszy mogłoby trafić do 20 mln zł.

Prezes dokupił akcje Aplisensa

Adam Żurawski, prezes zarządu producenta aparatury kontrolno-pomiarowej nabył 99 tys. akcji Aplisensa po cenie 22 zł za sztukę.

Aplisens pozyskuje kolejne certyfikaty eksportowe

Ważnym elementem rozwoju producenta aparatury kontrolno-pomiarowej jest ekspansja zagraniczna. W ubiegłym roku Aplisnes pozyskał specjalistyczne certy...

Kolejny rekordowy kwartał Grupy Aplisens

Producent aparatury kontrolno-pomiarowej zanotował najlepsze trzy pierwsze kwartały w swojej historii. Skonsolidowane przychody osiągnęły 126 mln zł (...

Zobacz wywiady APLISENS :


Aplisens liczy na dwucyfrowy wzrost sprzedaży

Szykuje się kolejny rekordowy rok w wykonaniu producenta aparatury kontrolno-pomiarowej. Zarząd ocenia, że tegoroczne przychody mogą zwiększyć się o o...

Aplisens z optymizmem patrzy na 2019 rok

W przyszłym roku spółka liczy na kilkunastoprocentowy wzrost przychodów w kraju, na rynkach UE i pozostałych rynkach. Szykuje się też kolejna dywidend...

Aplisens: Produkcja przepływomierzy i sprzedaż w USA ruszą w 2019 roku

Producent aparatury kontrolno-pomiarowej zamierza uruchomić seryjną produkcję przepływomierzy elektromagnetycznych w pierwszej połowie przyszłego roku...

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej na stronie Polityka cookies