Raen osiągnął 8,5 mln zł skorygowanej EBITDA

Raen, platforma łącząca międzynarodowych inwestorów z projektami OZE miała w 2023 roku 23,2 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o ponad 385% w stosunku do 2022 roku. EBITDA skorygowana m.in. o rachunkowy odpis aktualizujący wartość firmy, który powstał w wyniku odwrotnego przejęcia, wyniosła 8,5 mln zł. Grupa posiada portfel umów na realizację farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 1,45 GW.

piątek, 19 kwietnia 2024 r.

- Rok 2023 był rokiem rewolucyjnych zmian, mających fundamentalne znaczenie dla rozwoju Grupy. Jednym z głównych wydarzeń, było bez wątpienia nabycie 100% udziałów Seed Capital, które umożliwiło wejście tego ostatniego na główny parkiet GPW w wyniku odwrotnego przejęcia. Pozwoliło to na dołączenie do Grupy doświadczonego zespołu wysokiej klasy specjalistów pracujących dotąd w Seed Capital oraz bogatego portfolio projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 1,45 GW. Sukcesywnie realizujemy też przyjętą w maju 2023 roku strategię rozwoju na lata 2023-2025 i oprócz realizacji wielkoskalowych projektów OZE, chcemy rozwijać kompetencje w zakresie generalnego wykonawstwa, a także zarządzania i obrotu energią. W ramach naszych projektów współpracujemy z międzynarodowymi podmiotami inwestującymi bezpośrednio w odnawialne źródła energii na całym świecie. Daje to możliwość świadczenia usług w ramach sprawdzonego i wysokomarżowego modelu biznesowego, gdzie ryzyko jest znacząco ograniczone, właśnie dzięki współpracy z globalnymi partnerami – mówi Adam Guz, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Raen.

Grupa Raen świadczy na rzecz inwestorów usługi dewelopmentu wielkoskalowych projektów OZE w zakresie przygotowania, projektowania oraz doprowadzenia do etapu gotowości do budowy (RTB). W 2023 roku przyjęta została nowa strategię działań na lata 2023 – 2025, zgodnie z którą Raen poza dalszym rozwojem wielkoskalowych projektów OZE, planuje poszerzenie swojej działalności o generalne wykonawstwo, produkcję energii elektrycznej oraz pośrednictwo w obrocie energii elektrycznej. Na koniec 2025 r. planowane jest zwiększenie portfela umów na rozwój farm fotowoltaicznych z 1,45 do 3GW. Grupa realizuje także projekty na własny użytek i na koniec 2025 r. zamierza posiadać farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy co najmniej 9-12 MW.

W 2023 roku Grupa Kapitałowa Raen miała 23,2 mln zł przychodów w porównaniu do 4,8 mln zł w 2022 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zostały wygenerowane przez spółkę zależną Seed Capital sp. z o.o. na realizacji długoterminowych umów z globalnymi partnerami spółki, a kontynuacja realizacji tych umów nastąpi także w roku 2024 i 2025. Zysk netto wzrósł do 2,8 mln zł z niespełna 2,0 mln zł rok wcześniej. Grupa Kapitałowa osiągnęła w 2023 r. 8,5 mln zł EBITDA skorygowanej o zdarzenie incydentalne tj. jednorazowego odpisu aktualizującego wartość firmy w kwocie 3,3 mln z, wynikającego z rozliczenia odwrotnego przejęcia. Odpis ma charakter czysto techniczny i nie wynika z działalności operacyjnymi Spółki.

W 2023 r. Grupa Raen realizowała projekty deweloperskie (farmy fotowoltaiczne) o planowanej łącznej mocy 1 450 MW, których łączna wartość szacowana jest na ok. 322 mln zł. Przychody Grupy Raen zależą od realizowania poszczególnych kamieni milowych i są rozłożone w czasie. Wysokość wynagrodzenia jest zazwyczaj uzależniona od końcowej mocy instalacji.  

Kontrahenci Grupy Raen to przede wszystkim międzynarodowe podmioty zainteresowane realizacją projektów deweloperskich w sektorze OZE w Polsce. Spółka zakłada, że podpisane już umowy z Metka EGN Limited zostaną zrealizowane do końca 2025 r., a umowy podpisane z Engie do końca 2026 r. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż istnieje istotne ryzyko odmowy przyłączenia do sieci energetycznej i nieuzyskania statusu RTB dla dużej części projektów dewelopowanych przez Grupę Raen na podstawie umów JDA, co jest związane z ograniczoną zdolnością sieci energetycznej w Polsce do przyłączania większej liczby instalacji OZE. Rynkowa praktyka oraz wcześniejsze doświadczenia spółki pokazują, że około 25% projektów dochodzi do etapu gotowości do budowy (RTB), pozostałe kończą się na wcześniejszych etapach.

Nabycie przez Raen 100% udziałów Seed Capital nastąpiło w kwietniu 2023 r. w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką a Adamem Guzem, założycielem Seed Capital, który pełni obecnie funkcję prezesa zarządu Grupy Kapitałowej Raen. Oprócz możliwości wejścia na GPW w wyniku odwrotnego przejęcia, ważnym elementem umowy inwestycyjnej są zaplanowane na lata 2023-2025 emisje warrantów subskrypcyjnych dla osób związanych bezpośrednio z rozwojem działalności Grupy Kapitałowej Raen.

Skonsolidowane wyniki finansowe za 2023 rok:

(Sprawozdanie finansowe za 2023 rok sporządzone po przejęciu odwrotnym zostało opublikowane pod nazwą jednostki z prawnego punktu widzenia dominującej (jednostki przejmowanej dla celów rachunkowości – Raen S.A.), jednocześnie zostało sporządzone przy zasadzie kontynuacji sprawozdania finansowego jednostki z prawnego punktu widzenia zależnej (tzn. jednostki przejmującej dla celów rachunkowości - Seed Capital Sp. z o.o.).)

Wyniki w mln zł

2022
– jako Seed Capital Sp. z o.o.

2023

Zmiana

Przychody ogółem

4,8

23,2

+385%

Przychody ze sprzedaży

3,4

22,5

+541%

EBITDA skorygowana*

1,1

8,5

+679%

Marża EBITDA skorygowanej

22,9%

36,8%

+13,9 p.p.

Zysk netto

2,0

2,8

+40%

Marża netto

41,4%

11,9%

-29,4 p.p.

* EBITDA skorygowana = EBITDA – odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości firmy (będący efektem odwrotnego przejęcia).

Zobacz inne aktualności Akcjonariat :


Passus zwiększył stan gotówki do 12,8 mln zł

Informatyczna spółka miała w pierwszych trzech miesiącach roku niecałe 9 mln zł sprzedaży i zaliczyła ujemny wyniki operacyjny na poziomie -3,2 mln zł...

Centra danych przyciągają uwagę inwestorów

Rynek centrów danych w Polsce będzie w najbliższych latach rósł w tempie dwucyfrowym. Podobnie jak w Europie Zachodniej, stanie się on atrakcyjnym cel...

PIE: W I kwartale mieszkania zdrożały średnio o 21 proc. r/r

W ujęciu rocznym ceny mieszkań w Polsce na rynku pierwotnym wzrosły w I kwartale o 16 proc., a na rynku wtórnym o 21 proc. Jednocześnie o 20 proc. zwi...

Lepsze dane z rynku pracy

Świetne dane napłynęły z rynku pracy – w kwietniu liczba ogłoszeń była tylko o 1% niższa niż przed rokiem, choć jeszcze niedawno spadki przekraczały 2...

Zobacz wywiady Akcjonariat :


Mniejszościowi akcjonariusze Nextbike Polska niezadowoleni z działań zarządu

Część akcjonariuszy ma szereg uwag do działalności zarządu Nextbike Polska SA. Zarzucają sternikom spółki m.in. faworyzowanie większościowego akcjonar...

[Wywiad] Erbud liczy na wymierne korzyści dzięki certyfikatowi EMAS

Nie jesteś zielony, to nie dostaniesz kontraktu – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes pierwszej w Polsce firmy budowlanej z certyfikatem EMAS. Erbud oraz...

[Wywiad] Kupiec SA stawia na spedycję i nieruchomości, celuje w nowe rekordy

Chcielibyśmy rozwijać się w oparciu o dwie linie biznesowe: spedycję i nieruchomości. W związku z planowanym dofinansowaniem spedycji oczekiwalibyśmy...

[Tydzień z e-commerce] Oponeo.pl dostrzega nowe trendy w e-commerce

Jednym z podstawowych wyzwań, które stoją przed sklepami online w najbliższych miesiącach, jest zwiększenie przejrzystości ścieżki zakupowej dla klien...

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej na stronie Polityka cookies