Onde z optymizmem patrzy w przyszłość

Rentowność portfela Onde jest satysfakcjonująca i liczymy, że pozwoli osiągać wyniki jak w I półroczu tego roku – ocenia prezes Paweł Średniawa. Spółka skokowo urosła w pierwszej części tego roku - ponad 3-krotnie zwiększyła sprzedaż i 7-krotnie skonsolidowany i znormalizowany wynik operacyjny względem tego samego okresu przed rokiem.

czwartek, 02 września 2021 r.

Po pierwszej połowie 2021 roku na koncie wykonawcy farm wiatrowych i fotowoltaicznych znajduje się 587 mln zł przychodów i 53 mln znormalizowanego zysku operacyjnego oraz 16,3 mln zł zysku netto. Oznacza to kilkukrotny wzrost wyników finansowych na wszystkich poziomach. Za skokowe wzrosty odpowiada głównie segment budownictwa OZE, który jest obecnie kluczowym obszarem biznesowym dla spółki. Onde zamierza znacznie poszerzyć swoją obecność na tym rynku, rozwijając projekty słoneczne i wiatrowe na własny rachunek. Na ten cel pozyskano podczas pierwszej oferty publicznej akcji zakończonej w lipcu br. sumę 214,5 mln zł.

Obecnie backlog spółki w wykonawstwie wart jest ok. 913 mln zł, z czego ponad 550 mln zł przypada na budownictwo OZE. Do realizacji jeszcze w tym roku jest 587 mln zł zakontraktowanych przychodów.

- Uczestniczymy w wielu przetargach OZE. Rentowność naszego portfela jest satysfakcjonująca i liczymy, że pozwoli nam osiągać wyniki jak w I półroczu tego roku – powiedział na dzisiejszej wideokonferencji Paweł Średniawa, prezes zarządu Onde.

Spółka chce dynamicznie zwiększać przychody z wykonawstwa OZE, a jednocześnie stać się jednym z czołowych deweloperów farm słonecznych w Polsce. Zamierza w pełni wykorzystać możliwości płynące z rewolucyjnych zmian na rynku energii, skierowanej na rozwiązania zeroemisyjne.

- Wysoki portfel zamówień daje nam podstawy do dużego optymizmu, jeśli chodzi o wyniki całego roku. Kilka dni temu rozliczyliśmy również IPO i otrzymaliśmy środki z emisji akcji, przystąpimy więc niezwłocznie do realizacji naszych planów rozwojowych. Zrefinansowaliśmy już wydatki poniesione na zakupy projektów oraz prowadzimy rozmowy dotyczące powiększenia własnego portfela inwestycyjnego. Projekty są w dużej części już mocno zaawansowane, spodziewamy się więc ich rychłej komercjalizacji – dodaje Paweł Średniawa. 

Spółka już aktywnie pracuje nad backlogiem na kolejny rok. Strategia krótkoterminowa zakłada m. in. dalsze rozszerzanie działalności w segmencie OZE o obszar realizacji projektów w modelu develop, build and sell, poprzez zakup oraz inwestowanie w kolejne projekty OZE na różnym etapie ich przygotowania. Onde zakłada dalszą akwizycję projektów należących do dwóch kategorii. Pierwsza to projekty, które w momencie akwizycji są na bardzo wczesnym etapie przygotowania (greenfield), tj. została podpisana umowa dzierżawy gruntów, natomiast nie zostały wydane decyzje w zakresie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, pozwolenia na budowę, projekty nie wygrały aukcji organizowanej przez URE lub nie mają podpisanej lub zagwarantowanej umowy zakupu energii (PPA). Natomiast drugiego rodzaju projekty znajdujących się na dalszym etapie prac, tj. takich, które wygrały aukcję OZE organizowaną przez URE lub mają podpisany lub zagwarantowany kontrakt typu PPA.

- Wkrótce poinformujemy o zleceniach na 2022, jesteśmy spokojni o portfel na kolejny rok. W przyszłości portfel będziemy budować w oparciu o projekty realizowane na rzecz spółek celowych. Rozpoczęliśmy zaangażowanie w development na własny rachunek i sprzedaż projektów klientom docelowym. W najbliższym czasie będziemy chcieli zakończyć negocjacje nt. zakupu kolejnych projektów. Celem jest by realizować i komercjalizować projekty na ok. 200 MW - mówi Paweł Średniawa.

W minionym półroczu spółka kupiła 15 spółek celowych, które są właścicielami projektów w segmencie OZE na różnym etapie zaawansowania. Na ten cel wydano ponad 60 mln zł.

- Środki, które pozyskaliśmy z emisji akcji przeznaczyliśmy na refinansowanie wydatków z I półrocza i jesteśmy przygotowani, by ten proces akwizycyjny dalej prowadzić. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli poinformować o nabyciu kolejnych projektów OZE. Na najbliższy okres mamy przeznaczone na ten cel środki w kwocie ok. 50 mln zł – dodaje prezes Onde.

Na czerwca 2021 r. zakupiono projekty PV o łącznej mocy 379 MW, w tym 241 MW na wczesnym etapie rozwoju oraz 98 MW z wygraną aukcją, a także wstępnie zabezpieczono (poprzez zawarcie warunkowych umów sprzedaży udziałów lub prowadzenie zaawansowanych negocjacji na podstawie listów intencyjnych) projekty PV o łącznej mocy 81 MW z uzyskanym pozwoleniem na budowę lub z warunkami przyłączenia.

Zobacz inne aktualności Onde :


Erbud ma kontrakt o wartości 40,9 mln zł

Spółka wybuduje obiekt dla Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Wartość prac wynosi 40,9 mln zł netto.

Erbud wybuduje zespół apartamentowców w Świeradowie

Niemal 84 mln zł netto otrzyma Erbud za kompleksowe wykonanie Izera Parku w Świeradowie-Zdroju.

Erbud oddał do użytku swój pierwszy budynek modułowy

Centrum opieki dziennej w Eisingen w Badenii-Wittenberdze to pierwszy modułowy budynek drewniany MOD21, spółki z Grupy Erbud. Obiekt powstał w zaledwi...

Erbud pozyskał kontrakt o wartości 97,6 mln zł

Budowlana spółka zrealizuje etap VIIA inwestycji pn. Port Popowice, który obejmuje budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem i zagospodar...

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej na stronie Polityka cookies