Elektrotim z optymizmem patrzy na 2023 rok

Zarząd oczekuje dobrych wyników w całym 2023 roku. Grupa ma wypełniony backlog na ten rok i już skupia się na pozyskiwaniu zleceń na kolejne lata.

czwartek, 01 czerwca 2023 r.

Na koniec marca 2023 roku Grupa posiadała portfel zamówień w wysokości 617,9 mln zł netto, co oznacza wzrost o 3 proc. r/r. W ciągu ostatniego roku (w okresie od kwietnia 2022 do marca 2023 roku) pozyskała zamówienia o wartości 553,4 mln zł.

- Dużym sukcesem I kwartału jest pozyskanie nowych zleceń i dalsza budowa zdywersyfikowanego backlogu. Kończący się kontrakt ze Strażą Graniczą zastąpiliśmy nowymi umowami, pozyskują w minionym kwartale duże zlecenia na około 110 mln zł. Praktycznie poziom zamówień na 2023 rok jest taki jak ma być. Teraz koncentrujemy się na budowie portfela na 2024 rok i lata kolejne – powiedział na wideokonferencji Artur Więznowski, prezes zarządu Elektrotimu.

Zarząd dostrzega szereg pozytywnych zjawisk, które mogą sprzyjać dalszemu budowaniu portfela zleceń.

- Dostrzegamy szereg pozytywnych czynników, m.in. wzrost nakładów związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju. Widzimy też swoje szanse w związku z pojawiającą się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej czy planowanymi inwestycjami strukturalnymi w PEP2040. Oprócz tego dostrzegamy kontynuację ożywienia na rynku zamówień publicznych, a także poprawę nastrojów na wśród firm budowlanych – dodaje Dariusz Kozikowski, członek zarządu Elektrotimu.

Wysoki backlog znalazł swoje odzwierciedlenie w wynikach za I kwartał 2023 roku. W tym okresie skonsolidowane przychody Elektrotimu wzrosły o 86 proc. r/r do 97,5 mln zł. Zysk operacyjny sięgnął 7,5 mln zł, a zysk netto zbliżył się do 5,8 mln zł. Rok wcześniej w analogicznym okresie były straty w wysokości odpowiednio -4,4 mln zł i -5,4 mln zł.

- Wyniki za I kwartał pozwalają na bardzo dobre rokowania w kontekście wyników za cały rok. Z każdym miesiącem jesteśmy coraz większymi optymistami, że nasze tegoroczne cele zostaną zrealizowane. Rok 2023 powinien być rokiem znacznie lepszym niż 2022 rok – ocenia Artur Więznowski.

Zobacz inne aktualności ELEKTROTIM :


Elektrotim skokowo poprawia wyniki

W minionym półroczu Grupa niemal podwoiła przychody i zanotowała pokaźne zyski wobec strat z analogicznego okresu ubiegłego roku. W drugie półrocze we...

Elektrotim z kontraktem o wartości ponad 14 mln zł

Spółka zawarła umowę ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury na wykonanie ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego obwodnicy wraz z bramami i furtkami w k...

Spodziewana poprawa wyników Elektrotimu

Analitycy DM BDM oczekują wyraźnej poprawy wyników spółki w drugim kwartale br., jednocześnie nadal spodziewają się lepszego drugiego półrocza niż pie...

Oferta Elektrotimu najkorzystniejsza w przetargu dotyczącym kompleksu wojskowego

Wartość oferty spółki wynosi 18,9 mln zł brutto. Roboty budowlane dotyczą prac w kompleksie wojskowym Goławice.

Zobacz wywiady ELEKTROTIM :


[Wywiad] Elektrotim: Rok 2020 powinien być przełomowy

Wysoki i rentowny backlog ma zapewnić wzrost przychodów i zysków spółce. Dodatkowo zarząd chce rozszerzyć dotychczasową strategię. Myśli o wejściu w n...

Elektrotim chce zoptymalizować działalność grupy

W ramach przeglądu opcji strategicznych zarząd rozważa wcielenie do Elektrotimu pozostałych spółek z grupy lub ich sprzedaż, jeśli byłoby to racjonaln...

Elektrotim: Portfel zamówień grupy przekroczył 300 mln zł

Zdecydowaną większość backlogu tworzą rentowne kontrakty. Spółka zakłada, że lepsze drugie półrocze pozwoli odrobić straty z pierwszej części roku i w...

Elektrotim liczy na wyższe przychody i marże

Zarząd ocenia, że tegoroczne wyniki grupy będą lepsze niż w minionym roku. Jednocześnie zapowiada powrót do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej na stronie Polityka cookies