[Tydzień z e-commerce] Oponeo.pl dostrzega nowe trendy w e-commerce

Jednym z podstawowych wyzwań, które stoją przed sklepami online w najbliższych miesiącach, jest zwiększenie przejrzystości ścieżki zakupowej dla klienta, zwłaszcza korzystającego z mniejszych ekranów urządzeń mobilnych. Wśród nowych trendów zauważyć można także rosnące zainteresowanie klientów tzw. digital-wallets, czyli wirtualnymi portfelami. Analizując trendy e-commerce, nie można pominąć rosnącego wpływu social media na zachowania konsumenckie. Na światowych rynkach widać wzrost zainteresowania klientów „zielonymi zakupami”.

wtorek, 22 czerwca 2021 r.

Akcjonariat.pl: Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na rynek e-commerce w segmentach, w których działa Grupa?

Dariusz Topolewski, prezes Oponeo.pl: Ubiegły rok był bez wątpienia wyjątkowy dla e-commerce. Światowa pandemia COVID-19 wpłynęła na znaczne ograniczenia w handlu bezpośrednim, kierując coraz większą liczbę klientów na rynek zakupów online. W Europie wzrost ten osiągnął poziom aż 12,7% względem 2019 roku. Według danych z raportu „Polski e-commerce 2020”, szacuje się, że wartość polskiego rynku online w 2020 roku wzrosła z 50 mld zł w 2019 roku do 100 mld zł w 2020 roku, co daje 100% wzrostu r/r. Polski rynek e-commerce jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie.

W wyniku pandemii cała branża motoryzacyjna zmagała się ze spadkami sprzedaży. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) podało, że w 2020 roku liczba nowych zarejestrowanych samochodów osobowych w Polsce spadła o 22,9%, a w całej Unii Europejskiej o 23,7%. Natomiast według statystyk ETRMA w Europie w 2020 roku sprzedaż opon OE spadała o 23% dla samochodów osobowych i o 18% dla ciężarowych. W przypadku rynku wtórego spadki kształtują się na poziomie 12% (samochody osobowe) i 4% (ciężarowe). Pomimo wyraźnych spadków na rynku opon, Grupa Oponeo.pl odnotowała wzrost zysków o 58,6% r/r, a jej przychody przekroczyły miliard złotych.

Spółka zależna Dadelo, podobnie jak cała rowerowa branża, stanęła przed ogromnym wyzwaniem. W ostatnim roku zainteresowanie rowerami znacznie wzrosło, jednak z powodu zerwania łańcucha dostaw komponentów producenci mieli problem z zaspokojeniem popytu. Mimo to spółce udało się sprostać oczekiwaniom klientów, również pod względem logistyki, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki finansowe za 2020 rok.

Czy w związku z rosnącym popytem na zakupy on-line pojawiają się też nowe trendy na tym rynku?

Rozwój strefy handlu online odkrywa nowe potrzeby konsumentów, ale także zwiększa świadomość przedsiębiorców i klientów na temat samej specyfiki zakupów przez Internet. Dlatego nowe trendy w e-commerce koncentrują się przede wszystkim na ułatwieniu drogi zakupowej, przeprowadzenia transakcji i dostawy – zwłaszcza w przypadku urządzeń mobilnych.

Ponad 70% wśród przebadanych młodych ludzi, między 18 a 29 rokiem życia, zadeklarowało skorzystanie z urządzeń mobilnych jako narzędzia zakupowego na przestrzeni 2020 roku. To właśnie ten obszar stanowi jeden z najbardziej rozwojowych rynków konsumenckich w naszym kraju. Można prognozować, że coraz więcej klientów będzie przenosiło swoje zakupy online z ekranów laptopów na telefony czy tablety. Przemawiają za tym także same potrzeby konsumentów, którzy szukają wygody i szybkiego domykania transakcji. Rosnąca popularność urządzeń mobilnych jako przenośnego centrum zakupowego ma wyraźny wpływ także na optymalizację ścieżki zakupowej.

Nadmierne skomplikowanie strony było w 2020 roku jednym z głównych powodów zaniechania finalizacji zakupu przez klientów, do innych poważnych problemów zaliczyć można także usterki techniczne czy odrzucenie płatności. Dlatego jednym z podstawowych wyzwań, które stoją przed sklepami online w najbliższych miesiącach, jest zwiększenie przejrzystości ścieżki zakupowej dla klienta, zwłaszcza korzystającego z mniejszych ekranów urządzeń mobilnych.

Na światowych rynkach zauważyć można także wzrost zainteresowania klientów „zielonymi zakupami”. Oznacza to przede wszystkim kompensację emisji CO2 poprzez np. odprowadzanie części wydatku zakupowego na działania zapobiegające degradacji środowiska lub dokonywanie zakupów w firmach działających zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. Ten trend w naszym kraju dopiero raczkuje, ale jak pokazuje ranking „Polski e-commerce 2020” – aż 62% polskich konsumentów wyraża chęć korzystania z tego typu rozwiązania.

Wśród nowych trendów zauważyć można także rosnące zainteresowanie klientów tzw. digital-wallets, czyli wirtualnymi portfelami. Wiąże się to przede wszystkim z potrzebą przejrzystej, szybkiej i bezproblemowej płatności. Ponad 16% transakcji przerwanych ze strony klienta w 2020 roku spowodowanych było odrzuceniem płatności. Związane z tym negatywne emocje mogą wpłynąć także na przyszłe relacje klienta z danym sprzedawcą. Dlatego też bardzo ważne jest umożliwienie klientom korzystania z nowych rozwiązań. Możliwość opłacenia transakcji za pośrednictwem wirtualnych portfeli oferują już pośrednicy najchętniej wybierani przez klientów spółki Dadelo: PayU czy Przelewy24.

Analizując trendy e-commerce, nie można pominąć rosnącego wpływu social media na zachowania konsumenckie. W 2020 roku 25% spośród przebadanych Polaków zadeklarowało, że często pierwszy kontakt z produktem miało za pośrednictwem reklamy w mediach społecznościowych. W tym samym badaniu ponad 43% ankietowanych określiło swój stosunek jako pozytywny wobec tego typu marketingu, określając go jako ulubiony kanał poznawania nowych produktów. Wyraźnie wskazuje to social media jako jeden z najbardziej obiecujących rynków rozwojowych dla e-commerce. Zadaniem dla sklepów będzie więc nie tylko stworzenie przyjaznego środowiska w social mediach dla klienta, ale także precyzyjne nakierowanie reklamy na jego indywidualne potrzeby.

W 2020 roku pierwszy raz w historii przychody Grupy przekroczyły poziom miliarda złotych i wzrosły o ponad 10% mimo obserwowanych spadków na rynku opon w Polsce i Europie. Co zdecydowało o wzroście sprzedaży Oponeo?

W Europie i Ameryce Północnej przeprowadzono badanie pośród 100 graczy z rynku e-commerce. Aż 90% z nich stwierdziło, że wiosną 2020 – kiedy miejsce miał globalny lockdown, ich przychody online wzrosły. W tej grupie 92% respondentów odnotowało wzrosty również w późniejszym okresie. Pokazuje to ogólny trend na rynku online.

Po pierwsze rozpowszechnienie handlu elektronicznego i wzrost zaufania do zakupów online to trwały skutek pandemii, który już w 2020 roku mógł mieć przełożenie na wyniki Grupy OPONEO, działającej w różnych branżach w obszarze e-commerce.

Po drugie Oponeo.pl to marka e-commerce o ugruntowanej pozycji na polskim rynku, lider branży sprzedaży opon. Kiedy wiele firm stanęło przed wyzwaniem transformacji cyfrowej, OPONEO dysponowało już gotowymi rozwiązaniami, m.in. z zakresu IT, logistyki czy bezpieczeństwa danych, dzięki czemu pandemia nie przerwała ciągłości sprzedaży.

Na tak dobre wyniki wpływ miały także wszelkie, stałe działania prowadzone przez doświadczonych specjalistów firmy, a mające za zadanie umacnianie pozycjiw Polsce i Europie. Oponeo zajęła m.in. pierwsze miejsce wśród sklepów z kategorii motoryzacja w rankingu „Liderzy e-commerce. Raport SEO 2020”, natomiast należący do Grupy sklep Centrumrowerowe.pl zajął trzecie miejsce w kategorii sport i rekreacja, co pokazuje siłę marki Oponeo.

W kontekście sukcesu Grupy należy podkreślić także znakomite wyniki spółki zależnej Dadelo w ubiegłym roku oraz udany debiut spółki na GPW w grudniu 2020 roku.

Czy wspomniane Dadelo, które prowadzi sklep internetowy z rowerami, ma szanse na dynamiczne kontynowanie wzrostów?

Wartość globalnego rynku rowerowego w 2020 roku szacuje się na 54,44 mld USD. W 2021 roku ma on osiągnąć 57,49 mld USD, a w 2028 nawet 92,49 mld USD. W raportach dotyczących rynku rowerowego podkreśla się, że ludzie są coraz bardziej zainteresowani aktywnością fizyczną, w tym jazdą na rowerze. Chcą zachować dobrą formę i zadbać o swoje zdrowie. Dostrzegają także korzyści z wyboru roweru jako alternatywnego, ekologicznego środka transportu, który pozwala oszczędzić czas na dojazdach czy rozwiązuje problem niedoboru miejsc parkingowych w dużych miastach.

Covid-19 wpłynął na postrzeganie rowerów. Stały się one bezpiecznym środkiem transportu, pozwalającym uniknąć ryzyka infekcji w zatłoczonej komunikacji publicznej. To także forma aktywności fizycznej, w której łatwo zachować dystans społeczny, dostępna pomimo zamknięcia klubów fitness, siłowni, basenów.

Dadelo zaliczyło udany debiut na giełdzie. Dzięki funduszom pozyskanym od inwestorów możliwa będzie dywersyfikacja rynku, a także znaczące rozbudowanie portfela produktowego (z ok. 13 tys. SKU do 20-25 tys. SKU). Efekt skali pozwoli na generowanie wyższych zysków w kolejnych latach. Spółka podażą za trendami, dlatego sukcesywnie poszerza ofertę rowerów elektrycznych. Przewiduje się, że w najbliższych latach wartość tego rynku będzie dynamicznie wzrastać. Szacuje się, że w 2025 roku wartość globalnego rynku rowerów elektrycznych wzrośnie do 26,3 mld USD, wobec 18,46 mld USD w 2020 roku.

Na początku 2021 roku Dadelo zwiększyło przestrzeń magazynową z 2 tys. m2 do 6 tys. m2. Nowoczesny i zautomatyzowany magazyn pozwala na poszerzenie dostępnego asortymentu, obsłużenie większej liczby klientów i usprawnienie procbesów logistycznych, co przełoży się na większą satysfakcję obecnych i przyszłych klientów.

Spółka dostrzega nie tylko rosnącą koniunkturę e-handlu, ale także potencjał omnichannelowego prowadzenia działalności, dlatego rozpoczęto pracę nad rozwojem sieci sklepów stacjonarnych. Pierwszy showroom ma znajdować się w Bydgoszczy.

W grudniu Oponeo sfinalizowało przejęcie spółki Rotopino.pl. Jakie oczekiwania związane są z tym przejęciem?

Od momentu przejęcia Rotopino zimą ubiegłego roku spółka odnotowuje stały wzrost zamówień, a co za tym przychodów. Zakładamy, że tegoroczne przychody Rotopino mogą sięgnąć 130 mln zł. Jeśli spółka zrealizuje to założenie i utrzyma dynamikę wzrostu wyników to mamy plan by wprowadzić również tę spółkę zależną na warszawską giełdę, parametry firmy będą porównywalne do Dadelo, które zadebiutowało pod koniec ubiegłego roku. Obecnie połowa sprzedaży Rotopino to eksport. Środki z IPO moglibyśmy przeznaczyć na rozwój oferty i poprawę sprzedaży zagranicznej.

Kolejnym elementem dywersyfikacji działalności jest wejście w nową branżę – produktów  metalowych,  we współpracy z firmą Metalkas. Na jakim etapie jest rozwój tego biznesu?

Utworzyliśmy z Metalkasem spółkę LAM SA, która prowadzi internetową sprzedaż drabin w Polsce. Według wstępnych założeń projekt ten może wypracować nawet kilka mln zł zysku już w 2021 roku, z czego połowa będzie konsolidowana w wynikach Grupy.

Zobacz inne aktualności Akcjonariat :


Amerykańska inflacja rośnie najwolniej od roku

Inflacja CPI w USA w czerwcu wyniosła 3 proc. w ujęciu r/r. Roczny wzrost okazał się najniższy od roku, przy czym wskaźnik już od czerwca 2023 r. utrz...

DRAGO entertainment zapowiada na połowę sierpnia premierę

15 sierpnia 2024 roku swoją premierę będzie mieć największy z dotychczasowych płatnych dodatków do Gas Station Simulator – Car Junkyard DLC. DRAGO ent...

Dalsze pogorszenie nastrojów przedsiębiorców

Miesięczny Indeks Koniunktury PIE spadł w lipcu o 2,7 pkt. do poziomu 96,8 pkt. MIK po raz drugi w tym roku znalazł się poniżej poziomu neutralnego (1...

Kruk: Rosną spłaty z portfeli nabytych

Kruk w II kwartale br. zainwestował w portfele wierzytelności 565 mln zł i osiągnął 883 mln zł spłat. W całym I półroczu było to odpowiednio 900 mln z...

Zobacz wywiady Akcjonariat :


Mniejszościowi akcjonariusze Nextbike Polska niezadowoleni z działań zarządu

Część akcjonariuszy ma szereg uwag do działalności zarządu Nextbike Polska SA. Zarzucają sternikom spółki m.in. faworyzowanie większościowego akcjonar...

[Wywiad] Erbud liczy na wymierne korzyści dzięki certyfikatowi EMAS

Nie jesteś zielony, to nie dostaniesz kontraktu – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes pierwszej w Polsce firmy budowlanej z certyfikatem EMAS. Erbud oraz...

[Wywiad] Kupiec SA stawia na spedycję i nieruchomości, celuje w nowe rekordy

Chcielibyśmy rozwijać się w oparciu o dwie linie biznesowe: spedycję i nieruchomości. W związku z planowanym dofinansowaniem spedycji oczekiwalibyśmy...

[Tydzień z e-commerce] Pandemia mocno przyspieszyła rozwój e-handlu, kluczowa technologia

W przypadku LPP pandemia stała się impulsem innowacyjnym, który przyspieszył nasze plany rozwojowe nawet o trzy lata. W obliczu zmian, rozumiejąc kluc...

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej na stronie Polityka cookies